StartHome
ProductenProducts
SystemenSystems
Membraan modulesMembrane modules
InstrumentenInstruments
Vraag?!Question?!
ZoekenSearch

Ultra Filtratie Technologie
UF – Technologie

Een technologie die in de laatste 10 jaar een stevige groei heeft doorgemaakt. Op grote schaal in de industrie en ten behoeve van drinkwater productie vele malen toegepast.
Met referenties over de gehele wereld mag deze technologie een bewezen concept genoemd worden.

Ultra Filtration Technology
UF – Technology

A technology that has experienced strong growth over the last 10 years. On large scale in the industry and for the producing safe drinking water it is applied many times.
With references around the world, this technology may be called a proven concept.
Stacks Image 129

UF membraan vezels

UF membrane fibres

Stacks Image 133

UF membraan systemen

UF membrane units

Stacks Image 131

UF membraan elementen

UF membrane modules

Ionenwisseling Technologie
IX – Technologie

Al decennia lang wordt ionenwisseling gebruikt om mineralen te verwijderen uit waterige oplossing. Een van de meest bekende toepassing is het ontharden van drinkwater om zodoende kalkaanslag te voorkomen. Dit is naast membraan hyper filtratie, de enige technologie welke absoluut het kalk (calcium en magnesium) verwijderd uit het water. Na verzadiging wordt de ionenwisselaar met gebruikelijk keukenzout geregenereerd.

Ion Exchange Technology
IX – Technology

For decades, ion exchange is used to remove minerals from aqueous solution. One of the most well-known application is the softening of drinking water, in order to prevent scaling. This is next to membrane hyper filtration, the only technology which absolutely removes hardness (calcium and magnesium) from the water. After saturation, the ion exchanger is regenerated with conventional table salt.
Stacks Image 328

IX filtermedium

IX Filter media

Stacks Image 339

IX Waterontharder

IX Softener

Stacks Image 350

Regeneratie zout

Regeneration salt